PROJEKT FUNKCJONALNY

 
Pierwszym etapem projektowania wnętrz jest sporządzenie listy założeń, czyli inaczej mówiąc – listy życzeń. Podczas rozmowy projektant dowiaduje się jaki styl życia prowadzą inwestorzy, jakie są ich preferencje estetyczne, jakie mają oczekiwania oraz jaki budżet chcą wstępnie przeznaczyć na realizację projektu. Na podstawie tej rozmowy, inwentaryzacji, a także dokumentacji fotograficznej powstają warianty projektu funkcjonalnego – czyli rzuty, na których widać jakie są możliwości przebudowy i reorganizacji wnętrz.